Sàn gỗ Binyl của KronoSPAN là nền tảng cho cuộc sống đẹp tự nhiên

Là khách hàng của KronoSPAN bạn hoàn toàn yên tâm rằng sàn laminate của bạn đã được sản xuất phù hợp với các nguyên tắc sinh thái, các cam kết xã hội và kinh tế và lâm nghiệp bền vững.

Môi trường bền vững

Để sản xuất Sàn Laminate KronoSPAN được sử dụng từ gỗ xuất xứ từ lâm nghiệp bền vững tự trồng. Điều đó đảm bảo bởi chứng chỉ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) và FSC® (hội đồng quản lý rừng).

Sàn Laminate KronoSPAN kết hợp giữa xu hướng và chất lượng với bảo vệ môi trường

  • Sàn Laminate KronoSPAN có độ bền cao, từ đó các nguồn tài nguyên thiên nhiên càng được bảo vệ.

Sàn Laminate KronoSPAN được sản xuất:

  • Ít xả thải
  • Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • Không thuốc trừ sâu
  • Và không có kim loại nặng độc hại

Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ tất cả các qui định về phân loại E1 của Châu Âu và của Đức cho tất cả các sàn gỗ laminate và vật liệu gỗ, mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Sàn Krono SPAN cũ của bạn có thể dễ dàng xử lý như rác thải sinh hoạt.

GỌI ĐIỆN
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon